មានសំណួរទេ? សូមទូរស័ព្ទមកយើង៖០៥៧៤-៨៧២២៥៩០១

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • SNOPE បានរៀបចំការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃទី ២៩ JAN ។

    វានឹងមកដល់វិស្សមកាលថ្មីឆ្នាំថ្មី SNOPE បានរៀបចំការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដើម្បីអបអរវាជាមួយនិយោជិកទាំងអស់។ អ្នកចាត់ការទូទៅបានធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបនៃលទ្ធផលការងារកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានសរសើរបុគ្គលិកឆ្នើម ៗ ។ ពានរង្វាន់ជាច្រើនត្រូវបានប្រគល់ជូនដូចជា“ ពានរង្វាន់បុគ្គលិកឆ្នើម”“ ការចូលរួមចំណែកដ៏ឆ្នើម…
    អាន​បន្ថែម